K Transferovej dokumentácii, AML projekt a GDPR zdarma

Získajte k Transferovej dokumentácii AML projekt a GDPR dokumentáciu v hodnote 500 € úplne zdarma.

Naša spoločnosť pomohla tento rok s transferovým oceňovaním desiatkam firiem

Od roku 2017 sme pomohli mnohým významným spoločnostiam po celom Slovensku. Náš tím, ktorý sa venuje problematike transferového oceňovania, riadia dvaja skúsení audítori s viac ako 30 ročnou praxou + pomocný účtovný tím zložený z troch účtovníkov.

Zaoberáme sa výhradne transferovou dokumentáciou a v našom tíme je aj daňový poradca a analytik finančný dát.

Novela zákona o dani z príjmov vyžaduje

 • povinnosť viesť dokumentáciu o transferovom oceňovaní
 • používať metódu transferového oceňovania


Kedy je potrebné mať vypracovanú transferovú dokumentáciu

Transferovú dokumentáciu musí viesť podnikateľský subjekt, ktorého obchodno finančné transakcie sú uskutočňované medzi závislými (ekonomicko, personálne, kapitálovo alebo inak prepojenými) osobami. Od 1. januára 2015 je povinná príprava transferovej dokumentácie nielen pre zahraničné závislé osoby, ale aj pre tuzemské závislé osoby.

Daňový úrad môže kedykoľvek vyzvať daňovníka o predloženie transferovej dokumentácie k použitej metóde transferového oceňovania a to nielen pri vykonávaní daňovej kontroly.

V prvej polovici roku 2016 vykonali daňové úrady viac kontrol ako za celý rok 2014.Daňové kontroly preverujú vždy nasledovné

 • všetky personálne, ekonomické, alebo aj iné prepojenia spoločnosti
 • všetky transakcie, ktoré sa realizujú v rámci skupiny a či spĺňajú atribúty nezávislého vzťahu
 • všetky možné daňové úniky pri transakciách v rámci skupiny

Začiatkom roku 2015 začali pravidlá transferového oceňovania uplatňovať aj na transakcie medzi slovenskými podnikateľmi.

Na čo slúži transferové oceňovanie

Transferové oceňovanie slúži na stanovenie, zdokumentovanie alebo preverenie cien produktov a služieb v kontrolovaných transakciách tak, aby zodpovedali princípu nezávislého vzťahu. Transferové oceňovanie má za úlohu kontrolovať úpravu všetkých daňových základov medzi závislými osobami.

Počet kontrol daňového úradu sa rapídne zvyšuje. Je nevyhnutné problematike transferového oceňovania rozumieť a venovať jej príslušnú pozornosť. Zanedbanie tejto povinnosti v rámci novely zákona č.595/2003 Z.z. o dani z príjmov môže nadobudnúť formu vysokej pokuty.

Firmy sro platca DPH §4 na predaj

Poradenstvo

Ponúkame bezplatné poradenstvo každému klientovi, poradíme Vám, ktorý typ dokumentácie potrebujete.

Transferová dokumentácia

Vypracujem Vám všetky 3 druhy transferovej dokumentácie: skrátenú, základnú alebo úplnú.

Daňové kontroly

Na vyžiadanie sa naši odborníci zúčastnia aj predom vyhlásenej daňovej kontroly, kedykoľvek budete potrebovať.

Naše služby pre transferové oceňovanie

 • revízia transakcií a identifikovanie prípadných rizík
 • vypracovanie porovnávacej štúdie k jednotlivým transakciám
 • preverenie zmluvných vzťahov v rámci skupiny
 • príprava transferovej dokumentácie
 • príprava a revízia takzvaných APA nárokov
 • naplánovanie podrobnej stratégie pre transferové oceňovanie
 • asistencia pri implementácii interných smerníc a predpisov
 • zabezpečenie účasti pri daňovej kontrole

Ste povinný viesť dokumentáciu o transferovom oceňovaní?

Cenník Objednávka
Vzťahy

Analýza vzťahov v skupine podnikov

Transakcie

Analýza vzájomných transakcií v rámci skupiny

Spolupráca

Spolupráca pri stanovení transferových cien týchto transakcií

Základ dane

Úprava základu dane v dôsledku neuplatňovania transferových cien

Právne predpisy

Spracovanie dokumentácie k transferovému oceňovaniu v zmysle platných právnych predpisov

Vypracovaných dokumentácií
Rokov praxe v obore
Štastných klientov

Cena za transferové oceňovanie

Bezplatná úvodná konzultácia s garanciou najnižšej ceny.
Cena sa odvíja aj od položiek, resp. cca 8 € za účtovnú položku.
Cenník platný iba do 31.01.2024.

Transferová
dokumentácia skrátená

od 149€
 • ZDARMA: AML PROJEKT a GDPR, V HODNOTE 500 €
 • Skrátenú dokumentáciu vedú všetky mikro účtovné jednotky, daňovníci fyzické osoby a tí, ktorý uskutočňujú tuzemské kontrolované transakcie.

Transferová
dokumentácia základná

od 299€
 • ZDARMA: AML PROJEKT a GDPR, V HODNOTE 500 €
 • Dokumentáciu vedú daňovníci, uskutočňujúci zahraničné kontrolované transakcie, alebo transakcie so stálymi zahraničnými prevádzkarňami.

Transferová
dokumentácia úplná

od 999€
 • ZDARMA: AML PROJEKT a GDPR, V HODNOTE 500 €
 • Úplnú dokumentáciu vedú daňovníci, ktorí spĺňajú podmienky Článku 2 ods. 4 Usmernenia MF SR č. MF/014283/2016-724 o určení obsahu dokumentácie.

Navyše od nás získate konkurenčné výhody

 • 1. Zaoberáme sa výhradne transferovou dokumentáciou a v našom tíme je aj daňový poradca a analytik finančný dát
 • 2. Zmluvná zodpovednosť zhotoviteľa transferovej dokumentácie do výšky až 3000 EUR
 • 3. Prístup do paneurópskej databázy Amadeus, Finstat Premium a Cribis UR

Daňovníkmi, ktorí vedú úplnú dokumentáciu sú:

 • a) daňovníci, ktorí vykazujú výsledok hospodárenia v individuálnej účtovnej závierke podľa medzinárodných štandardov pre finančné výkazníctvo,
 • b) daňovníci, ktorí uskutočňujú transakcie so závislými osobami, ktoré sú daňovníkmi nezmluvného štátu,
 • c) daňovníci, ktorí žiadajú správcu dane o vydanie rozhodnutia o odsúhlasení metódy ocenenia,
 • d) daňovníci, ktorí žiadajú o úpravu základu dane, s výnimkou daňovníkov, ktorí žiadajú úpravu základu dane z príjmov (ďalej len „základ dane") vo vzťahu k tuzemským kontrolovaným transakciám,
 • e) daňovníci, ktorí v zdaňovacom období od základu dane odpočítavajú daňovú stratu prevyšujúcu sumu 300.000 eur a taktiež daňovníci, ktorí v dvoch po sebe nasledujúcich zdaňovacích obdobiach od základu dane odpočítavajú daňovú stratu prevyšujúcu sumu 400.000 eur
 • f) daňovníci, ktorí v zdaňovacom období uplatňujú úľavu na dani.

Akcia iba do 31.01.2024, AML + GDPR PROJEKT ZADARMO

Získajte k Transferovej dokumentácii AML projekt a GDPR dokumentáciu v hodnote 500 € úplne zdarma.

Vaše otázky zodpovie
Matej Pálenik transferové oceňovanie

Ing. Matej Pálenik, M.B.A.
0950 562 969
matej.palenik@transferova-dokumentacia.eu


Zavoláme Vám

Na Vami uvedené telefónne číslo:
Online objednávkaKontaktujte nás

Vypracujeme Vám transferové oceňovanie. Kontaktujte nás nezáväzne ešte dnes.

Kontaktná osoba

Ing. Matej Pálenik, M.B.A.
Po-Ne: 8:00 – 16:00

Telefonický kontakt
0950 562 969
Adresa

Mierové námestie 13, Bratislava

Naše hodnotenie 5/5 na azet

Pripravte sa na kontrolu z daňového úradu